درمان ارتودنسی با کشیدن دندان در فک بالا

توجه کنید که همه فضا دندان های کشیده شده بسته شده است و دندان نیش به محل ایده آل خود حرکت کرده است