متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
با هم بودن «آغاز» ، با هم ماندن «پیشرفت» و با هم کار کردن «موفقیت» است.

من دکتر ستار کبیری متولد سال ۱۳۶۸ هستم. در سال ۱۳۸۶ در کنکور شرکت کرده و در همان سال در رشته دندانپزشکی دانشکده علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شدم.

در سال ۱۳۹۲ از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و با توجه به رتبه کشوری کنکور ، رتبه برتر آزمون علوم پایه و عضویت در سازمان استعداد های درخشان، به صورت مستقیم در امتحان تخصص همان سال شرکت کرده و با کسب رتبه چهار کشوری، وارد رشته ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدم.

پس از طی سه سال دوران رزیدنتی و دریافت بورد تخصصی در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود به عنوان متخصص ارتودنسی آغاز کردم.

۳۲۰۰
ورکشاپ
۲۸۰
مقاله
۱۶۰
درمان موفق
۴۰
کیس انجام شده